Steun Ons


Een (periodieke) donatie kan je overmaken op bankrekeningnummer NL28 TRIO 0338 9181 16, op naam van Vereniging Dorothy-gemeenschap. Alvast heel erg bedankt!

Of via o.a. iDEAL hieronder (4,9% + €0,25 transactiekosten):

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Dorothy-gemeenschap heeft sinds oprichting een ANBI-status (controleren). Hierdoor zijn giften aan de gemeenschap voor de gever aftrekbaar van de belasting.

Doelstelling (art. 3)

De vereniging vormt een gastvrije gemeenschap die vanuit een spiritualiteit van eenvoud een boodschap van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen.

Dit doel wordt onder meer bereikt door een thuis te bieden en ondersteuning te geven aan mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. Aan deze mensen wordt ruimte geboden waardoor zij een volgende stap kunnen nemen.

Bestuur (art. 7)

Het bestuur wordt gevoerd door de voorzitter (Sofie Jansen), secretaris (Anna Blomgren) en penningmeester (Mieke van Opheusden). Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Beleid en verantwoording

Het beleidsplan gaat dieper in op ons beleid. De vereniging is eind 2017 opgericht, sinds die tijd (en daarvoor) zijn we bezig een woning te vinden en te betrekken, zie ook ons jaarverslag van 2023,van 2022, van 2021, van 2020, van 2019, van 2018 en van 2017. Wanneer onze activiteiten ten volle gestart zijn, zullen we hier meer vertellen over wat we doen en ontvangen en uitgeven.

Ons standaardformulier voor ANBI's kunt u vinden voor het jaar: 2020.

Contact

Vereniging Dorothy-gemeenschap
Middenweg BP 1, 1188WR, Amstelveen
contact@dorothygemeenschap.nl
IBAN NL28TRIO0338918116

RSIN 858127593, KvK 70069255

Wij hebben een droom van een wereld die mooier kan zijn. En dat kunnen en willen we niet alleen beginnen te leven. Doe je mee?

Wil je meer weten over ons? Lees dan dit stuk over ons in De Linkerwang (oktober 2021), dit interview met Anna in Eva Online (september 2021) of lees onze updates in 'n Korrel Zout.

Wil je meer weten over christelijke leefgemeenschappen in het algemeen? Anna en Herman schreven in opdracht van de VRL een boekje met overzicht van alle leefgemeenschappen in Nederland.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, willen we je het graag laten weten.

  Ik wil op de mailing-list

Kijk ook eens bij ons op Facebook.

Zijn er dingen die wij absoluut moeten weten? Zou je ons willen helpen met klussen, de tuin inrichten, of anders willen helpen? Of wordt je warm van onze visie, en wil je eens kletsen? Mail ons op contact@dorothygemeenschap.nl of kom langs!